Collabor’Art – Sonuçlar

I01

Sosyal İnovasyon için Kolektif Yaratıcılığın Desteklenmesinde Sanat Temelli Sanal Oyunlaştırma için ECVET Müfredatı

IO2

CollaborArt
Çokdilli e-Öğrenme Platformu

IO3

CollaborArt Oyunlaştırma Uygulaması

IO4

Sanat Temelli Sanal Oyunlaştırmanın Geçerlilik, Sertifikasyon ve Yetkilendirilme Rehberi

YARATICILIK