Süre: 24 Ay, Mart 2021 – Şubart 2023

Projesi

Projenin amacı, Yetişkin Eğitimi öğretmenlerinin yetkinliklerini geliştirmek, Sanat tabanlı sanal Oyunlaştırma yoluyla yetişkin öğrencilerin Sosyal İnovasyon için Kolektif Yaratıcılığını teşvik etmektir.

Hedef Grup

CollaborArt Projesinin iki hedef grubu bulunmaktadır :

  • Hedef kullanıcılar – Yetişkin Eğitimi Öğretmenleri
  • Hedef faydalanıcılar – Yetişkin Öğreniciler
  • Dolaylı faydalanıcılar – Proje konusuyla ilgili kilit paydaşlar, politika belirleyicileri, kurumlar, uzmanlar

YENİLİK

Hedef Grup

CollaborArt Projesinin iki hedef grubu bulunmaktadır :

  • Hedef kullanıcılar – Yetişkin Eğitimi Öğretmenleri
  • Hedef faydalanıcılar – Yetişkin Öğreniciler
  • Dolaylı faydalanıcılar – Proje konusuyla ilgili kilit paydaşlar, politika belirleyicileri, kurumlar, uzmanlar

YENİLİK

Hedef Grup

CollaborArt Projesinin iki hedef grubu bulunmaktadır :

  • Hedef kullanıcılar – Yetişkin Eğitimi Öğretmenleri
  • Hedef faydalanıcılar – Yetişkin Öğreniciler
  • Dolaylı faydalanıcılar – Proje konusuyla ilgili kilit paydaşlar, politika belirleyicileri, kurumlar, uzmanlar

YENİLİK