Ne yapacağız?

COVID-19 krizi, yenilikçi çözümlerle güncel zorluklarla baş etme ve sivil toplumu güçlendirmede toplumların kapasitesini geliştirmenin önemini ve dijital ve sanal eğitimin rolünü ve ortaya koymuştur. Vatandaşların yaratıcılık kapasitelerinin desteklenmesi önemlidir ve yetişkin eğitiminin yanı sıra Avrupa’daki tüm eğitim sistemleri kilit bir role sahiptir. Çünkü yaratıcılık küçük çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha belirgindir. Yaratıcılık, yalnızca bireylerin zihinsel eylemleri değil aynı zamanda kişiler veya gruplar arasında iş birliğini gerektiren sosyal bir süreçtir. Kolektif yaratıcılık her yenilikçi sürecin olmazsa olmazıdır. Kolektif yaratıcılığın potansiyeli, kültür ve sanat ile oyunlaştırma süreciyle zenginleştirilebilir ve desteklenebilir.

Daha fazlasını okuyun

Projenin amacı nedir? 

Projenin amacı, Yetişkin Eğitimi öğretmenlerinin yetkinliklerini geliştirmek, Sanat tabanlı sanal Oyunlaştırma yoluyla yetişkin öğrencilerin Sosyal İnovasyon için Kolektif Yaratıcılığını teşvik etmektir.

YENİLİK

Projenin amacı nedir?

Projenin amacı, Yetişkin Eğitimi öğretmenlerinin yetkinliklerini geliştirmek, Sanat tabanlı sanal Oyunlaştırma yoluyla yetişkin öğrencilerin Sosyal İnovasyon için Kolektif Yaratıcılığını teşvik etmektir.

YENİLİK

What is CollaborArt aim ?

Projenin amacı, Yetişkin Eğitimi öğretmenlerinin yetkinliklerini geliştirmek, Sanat tabanlı sanal Oyunlaştırma yoluyla yetişkin öğrencilerin Sosyal İnovasyon için Kolektif Yaratıcılığını teşvik etmektir.

YENİLİK

ORTAK KURUMLAR

CollaborArt Projesi 5 Avrupa ülkesinden 7 ortak
kurumdan oluşmaktadır.