Τι κάνουμε

Η κρίση COVID-19 έφερε στην επιφάνεια το βασικό ρόλο της ψηφιακής εκπαίδευσης και επιβεβαίωσε πόσο σημαντικό είναι να βελτιώσουμε την ικανότητα των κοινωνιών να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών καινοτομιών για την επέκταση και την ενίσχυση της κοινωνίας και των πολιτών της. Η προαγωγή της συλλογικής δημιουργικότητας των πολιτών είναι απαραίτητη για τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων, διαδραματίζοντας έτσι βασικό ρόλο τόσο στα μικρά παιδιά όσο και στους ενήλικες. Η δημιουργικότητα δεν είναι μόνο μια ψυχική δράση των ατόμων αλλά και μια κοινωνική διαδικασία που απαιτεί συνεργασία μεταξύ ομάδων ή ατόμων. Η συλλογική δημιουργικότητα είναι απαραίτητα σε οποιαδήποτε καινοτόμο διαδικασία. Οι δυνατότητες του μπορούν να ενισχυθούν από την τέχνη και την κουλτούρα, μέσω της παιχνιδοποίησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΟ ΕΡΓΟ COLLABORART

Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των εκπαιδευτών εκπαίδευσης ενηλίκων, να προωθήσει τη συλλογική δημιουργικότητα για την κοινωνική καινοτομία των ενηλίκων εκπαιδευομένων, μέσω της εικονικής παιχνιδοποίησης με βάση την τέχνη.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΤΟ ΕΡΓΟ COLLABORART

Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των εκπαιδευτών εκπαίδευσης ενηλίκων, να προωθήσει τη συλλογική δημιουργικότητα για την κοινωνική καινοτομία των ενηλίκων εκπαιδευομένων, μέσω της εικονικής παιχνιδοποίησης με βάση την τέχνη.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΤΟ ΕΡΓΟ COLLABORART

Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των εκπαιδευτών εκπαίδευσης ενηλίκων, να προωθήσει τη συλλογική δημιουργικότητα για την κοινωνική καινοτομία των ενηλίκων εκπαιδευομένων, μέσω της εικονικής παιχνιδοποίησης με βάση την τέχνη.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Εταίροι

Το έργο CollaborArt αποτελείται από 7 εταίρους 5 ευρωπαϊκών χωρών